Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése- 2022 (MFP-ÖTIF/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Nagyút községben az MFP-ÖTIF/2022 pályázat keretében (3344489076)

Szerződött támogatás összege: 5. 003.679.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagyút Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramjának keretében a 0182/1 helyrajzi számú köztemetőben meglévő urnafalat szeretné bővíteni. Nagyút Községi Önkormányzat a községi temetőben található urnafal kibővítését határozta el, mert az urnás temetkezések iránti növekvő igény miatt a meglévő urnafal kapacitása már véges. A tervezett új urnafal a meglévő 24 fakkos urnafal déli oldala mellé épülne, azzal teljesen megegyező paraméterekkel. Előtte egy ugyancsak 5,00×5,40 méretű, beton térburkolatú felület kerülne kialakításra, a meglévővel harmonizáló mintázattal. A projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és jelen pályázati kiírás célrendszerével, hiszen megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások korszerűsítéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.05.02.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése-2022 (MFP-OJKJF/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Játszótér fejlesztése Nagyút községben az MFP-OJKJF/2022 pályázat keretében (3345362459)

Szerződött támogatás összege: 5. 001.260.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” alprogramjának keretében Nagyút Községi Önkormányzat a Nagyút, 95. helyrajzi szám alatt található játszóteret szeretné új játszótéri eszközökkel bővíteni. A tervezett fejlesztés 1 db kéttornyú nagy mászóvár, 1 db háromüléses hinta, 1 db mókuskerék, 2 db rugós játszóeszköz, 1 db kerékpártároló telepítésére irányul a meglévő játszótéren. A játszótér jelenleg a művelődési házzal egy helyrajzi szám alatt, annak udvari részén helyezkedik el. Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázati elszámolás benyújtásáig közterületté minősítteti át a játszótérnek helyet adó ingatlanrészt. A projekt keretében tervezett játszótéri fejlesztés összhangban áll a Magyar Falu Program és jelen pályázati kiírás célrendszerével, mivel javítja a kisgyermekes családok komfortérzetét, segíti a kisgyermekek játék- és mozgásigényének kielégítését, egészséges fejlődését.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.05.02.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 (MFP-UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Nagyút községben az MFP-UHK/2022 pályázat keretében (3344210485)

Szerződött támogatás összege: 15. 003.405.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagyút Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” alprogramja keretében a település belterületén található Sallai utca (hrsz.: 25) burkolatának felújítását kívánja megvalósítani az út teljes hosszában. A tervezett fejlesztéssel érintett 322 méter hosszú útfelületen mozaikos repedések, kátyúsodások fedezhetők fel, emiatt az út állapotjavítása szükséges. A forgalomkorlátozási jelzésrendszer kiépítése után a Sallai Imre út Dózsa György úti csatlakozásának (hrsz.: 24) burkolata élvágásra és visszamarásra kerül. A padka nyesése és a kátyúzások elvégzése után a teljes burkolatfelület bitumenemulzió-szórást kap, ezután átlagban 5 cm vastag AC-11 kopóréteg készül. A kivitelezés padkakészítéssel zárul. A projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és jelen pályázati kiírás célrendszerével, hiszen megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása-2022 (MFP-BJA/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Nagyút községben az MFP-BJA/2022 pályázat keretében (3344210081)

Szerződött támogatás összege: 3. 999.331.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagyút Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” alprogramja keretében a Nagyút, 153., 190. és 245. helyrajzi számokat érintő, az Ady Endre utcán végighaladó járda felújítására szeretne támogatást igényelni. Jelen pályázat keretében a leromlott állapotú járda 310 méter hosszú teljes szakaszát szeretnék felújítani 80 cm szélességben. A felújítás során a meglévő járdalapokat föl kell szedni, majd az épülő járda nyomvonalán elvégezhető a föld kiemelése a járdatükör szintjéig. A tükörkészítés után 10 cm-es homokos kavics rétegre 12-15 cm vastag betonburkolat, a járda mellett mindkét oldalon pedig 30 cm szélességű tömörített földpadka készül. A projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és jelen pályázati kiírás célrendszerével, hiszen megvalósulása esetén hozzájárul a településkép javulásához, a község gyalogos közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.

 


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitástudat erõsítése (MFP-NHI/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervezõ alkalmazása Nagyút községben (3003449056)

Szerzõdött támogatás összege: 2.796.300,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves foglalkoztatására kerül sor a helyi Általános Iskola és Könyvtár épületében.

A projekt legkésõbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (MFP-TFB/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Falugondnoki szolgálat létrehozását támogató gépjármûbeszerzés Nagyút községben (3024983269)

Szerzõdött támogatás összege: 14.990.329,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagyút Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” alprogramjának keretében 1 db 9 személyes Mercedes-Benz Vito Tourer PRO 114 CDI típusú gépjárművet szerez be.

A projekt legkésõbbi befejezési dátuma: 2020. október 31.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Szolgálati lakás (MFP-SZL/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás felújítása Nagyút községben (3031936805)

Szerzõdött támogatás összege: 9.601.004,– Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagyút Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Szolgálati lakás” alprogramja keretében a Községháza telkén (Nagyút, Szabadság tér 1.) található, különálló önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítását kívánja megvalósítani. Az elhasználódott cserépfedés és az alatta lévő tetőlécezés elbontása után a meglévő szarufára tetőfólia kerül, majd az új cserépfedés fogadására új tetőlécezést helyeznek el. A homlokzati hőszigetelés miatt az ereszt meg kell növelni. Az új cserépfedés taréjgerincfedés kialakítással készül. A meglévő homlokzati nyílászárók helyére korszerű, energiatakarékos műanyag szerkezetű ajtók és ablakok kerülnek beépítésre. A padlástér padozatán párazáró fólia elhelyezése után két réteg (10 és 15 cm vtg.) kőzetgyapot szigetelés készül, ami páraáteresztő fóliával kerül lezárásra. A homlokzatra 15 cm vastag EPS hőszigetelés készül, melyre mélyalapozás után vékonyvakolat kerül felhordásra. A lábazatra XPS hőszigetelés készül. A csapadékvíz elvezetésére új függőeresz-csatornák és lefolyók felszerelésére kerül sor.

A projekt legkésõbbi befejezési dátuma: 2021.05.31.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Az egészségügyi alapellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Nagyút községben (3073028412)

Szerződött támogatás összege: 2.963.565,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében a háziorvosi és a házi gyermekorvosi rendelő részére doppler, otoszkóp, szűrőaudiométer, csecsemő- és személymérleg, magasságmérő, vérnyomásmérők, vércukormérő, hűtőszekrény, vizsgálóágy, kórtermi támlás székek, fém szekrény, kartotékszekrény, műtőzsámoly, íróasztalok, hőmérők, látásvizsgáló eszközök, fogasok, fonendoszkópok, monitorok, mobiltelefonok és nyomtató kerülnek beszerzésre.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 (MFP-ÖTU/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Nagyút községben az MFP-ÖTU/2020 pályázat keretében (3081234755)

Szerződött támogatás összege: 4.999.938,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagyút Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogramja keretében a Petőfi Sándor utca 177 méteres szakaszán szeretné megerősíteni az útburkolatot. A tervezett felújítással érintett Petőfi Sándor utca teljes, 250 méteres szakasza leromlott állapotban van, az elkészült útfelújítási kiviteli tervdokumentáció a teljes utcahosszra szól. Jelen pályázat keretei között csak 177 méter hosszon történik meg a felújítás. Az út burkolatán mindenhol hálós-mozaikos repedések, kátyúsodások figyelhetők meg. A padka nyesése és a kátyúzások elvégzése után a teljes burkolatfelület bitunemulzió- szórást kap. Ezután megépül az átlagban 5 cm vastag AC-11 kopóréteg. A munka padkázással zárul. A tervezett projekt megvalósulása esetén hozzájárul a településkép és a lakosság komfortérzetének javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Nagyút községben az MFP-KKE/2020 pályázat keretében (3086643365)

Szerződött támogatás összege: 4.787.900,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagyút Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogramjának keretében egy erőgépet, hozzá kapcsolható munkagépeket (tolólapot, fűnyíró adaptert) és pótkocsit kíván beszerezni. A megítélt pályázati támogatásból olyan gépek vásárlására kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. A községben megfelelő gépek hiányában évről-évre gondot jelent a közterületek hómentesítése. A projekt eredményeként beszerzésre kerülő AMS 354 kistraktor a hozzá csatlakoztatható SP 160 tolólappal nagy segítséget jelent majd a téli hóeltakarításban, valamint a belterületi utak padkáinak rendezésében. A téli hidegben történő munkavégzés miatt fontos, hogy a traktor fülkével rendelkezzen, ezért egy egyedi, az AMS 354 traktorhoz rendelhető fülke beszerzése is tervezett. Az FM 150 fűnyíró adapter a parkok gyepfelületeinek igényes gondozására alkalmas. A TRX pótkocsi nélkülözhetetlen eszköz a közterületeken felhalmozódott növényi hulladékok, építési törmelékek összegyűjtésében és eltávolításában.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.08.15.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020 (MFP-FVT/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Nagyút községben az MFP-FVT/2020 pályázat keretében (3113243683)

Szerződött támogatás összege: 5.050.758,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagyút Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Temető fejlesztése” alprogramja keretében a 0182/1 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő temetőben a ravatalozó épületének külső-belső felújítását és 1 db kegyeleti hűtő beszerzését kívánja megvalósítani. A tervezett fejlesztés során a ravatalozó épületének elavult, nem záródó nyílászáróit korszerű, műanyag tokszerkezetű nyílászárókra cserélik. A külső falfelületen simított nemesvakolat készül. Az előterasz csúszásmentes, fagyálló burkolatot kap, a belső térben pedig megtörténik az elavult burkolatok cseréje és a belső falfelületek festése. A meglévő cserépfedés alá fóliaterítés kerül és a cserépléceket is kicserélik. A fémszerkezetek, ereszaljak mázolására is sor kerül. A pályázati támogatásból 1 db 2 férőhelyes mobil kegyeleti hűtő beszerzése is tervezett. A projekt megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások korszerűsítéséhez. A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségi célú épület fejlesztése Nagyút községben az MFP-ÖTIK/2021 pályázat keretében  (3285096083)

Szerződött támogatás összege: 3. 215. 544.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében Nagyút Községi Önkormányzat a Szabadság tér 2/b. szám (hrsz.: 95) alatt található művelődési ház fűtéskorszerűsítését szeretné megvalósítani. A meglévő épület leágazó vezetéke és belső gázellátó rendszere 1 db gáznyomás nyomásszabályozóval, 1 db gázmérővel, 1 db gázkonvektorral, 3 db gázkazánnal és 1 db gáztűzhellyel korábban elkészült és üzembe helyezésre került. A művelődési ház gázellátó rendszere felújításra szorul. A meglévő gázberendezések a tűzhely kivételével elbontásra kerülnek. 1 db IMMERGAS VICTRIX PRO 55 ERP típusú fűtő kondenzációs gázkazán, 1 db IMMERGAS VICTRIX EXA 24 X 1 ERP típusú fűtő kondenzációs gázkazán kerül beépítésre a régiek elbontása után. A meglévő VESTA 3 A tűzhely változatlan marad.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás felújítása Nagyút községben az MFP-ÖTIK/2021 pályázat keretében  (3285094885)

Szerződött támogatás összege: 5. 474.919.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében Nagyút Községi Önkormányzat a Szabadság tér 1. szám (hrsz.: 365/4) alatt található szolgálati lakás felújítási munkáit szeretné megvalósítani. A meglévő egy szintes épület leágazó vezetéke és belső gázellátó rendszere 1 db nyomásszabályozóval, 1 db gázmérővel, 1 db gázkonvektorral, 2 db gázkonvektorral és 1 db gáztűzhellyel korábban elkészült és üzembe helyezésre került. A szolgálati lakás gázellátó rendszere felújításra szorul. A meglévő gázberendezések a tűzhely kivételével elbontásra kerülnek. Az épület fűtésének és HVM ellátásának biztosítására telepítésre kerül 1 db kondenzációs gázkazán. A meglévő tűzhely változatlan marad. A fejlesztés részeként megtörténik a fűtési rendszer és a vízvezeték-hálózat kiépítése, a vizes berendezések felszerelése.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.


Kedvezményezett neve: Nagyút Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás felújítása Nagyút községben az MFP-ÖTIK/2021 pályázat keretében  (3285094885)

Szerződött támogatás összege: 5. 474.919.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében Nagyút Községi Önkormányzat a Szabadság tér 1. szám (hrsz.: 365/4) alatt található szolgálati lakás felújítási munkáit szeretné megvalósítani. A meglévő egy szintes épület leágazó vezetéke és belső gázellátó rendszere 1 db nyomásszabályozóval, 1 db gázmérővel, 1 db gázkonvektorral, 2 db gázkonvektorral és 1 db gáztűzhellyel korábban elkészült és üzembe helyezésre került. A szolgálati lakás gázellátó rendszere felújításra szorul. A meglévő gázberendezések a tűzhely kivételével elbontásra kerülnek. Az épület fűtésének és HVM ellátásának biztosítására telepítésre kerül 1 db kondenzációs gázkazán. A meglévő tűzhely változatlan marad. A fejlesztés részeként megtörténik a fűtési rendszer és a vízvezeték-hálózat kiépítése, a vizes berendezések felszerelése.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.

Written by admin.nagyut