Útátadás 2010.08.24. Sajtóközlemény
Projekt megnevezés: Útépítési, és -felújítási munkák Nagyúton
Kivitelezés ideje: 2010. 05. 01. - 2010. 09. 30.
Kedvezményezett: Nagyút Község Önkormányzata, 3257 Nagyút, Szabadság tér 1.
Kivitelező: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.
Tervező: Monaliza Tervező- és Szolgáltató Bt., 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II/12.
Közreműködő szervezet: NORDA, Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 3525 Miskolc, Széchenyi út 107.
Támogatás összege: 25 582 792 Ft
Tervezett beruházási érték: 28 425 325 Ft
Műszaki átadás: 2010. augusztus 16.
Zárórendezvény: 2010. augusztus 24.
Projekt zárása: 2010. október 29.
Útátadás 2010.08.24.
Tekintse meg az eseményen készült képgalériát erre a hivatkozásra kattintva!
Nagyút község önkormányzati úthálózatának állapota vegyes képet mutat. Az Önkormányzat erőfeszítéseinek köszönhetően az utak egy része új vagy újszerű, jó állapotú aszfaltburkolattal rendelkezik. Ugyanakkor még találhatóak a községben elhasználódott, rossz állapotban lévő utak, illetve csak burkolatalappal rendelkező utak és javított földutak is.

A projket Nagyút község belterületi utcáinak útburkolat felújítását érinti a Szabadság teret és a Bajcsy-Zsilinszky utcát illetően. A Táncsics, valamint a Bajcsy-Zsilinkszky utca  engedélyezési terv által érintett szakaszán útépítésre is sor kerül az utcák rossz állapota miatt.
A felújított és épített utak hossza 1207 m és területe 4090 négyzetméter.

Az érintett utcák felújításával javul a közlekedés minősége, biztonsága, ezáltal élhetőbb települési környezet alakul ki.
A lakókörnyezet megfelelő minőségű úton elérhetővé válik, az ideköltöző - vélhetően fiatalabb korosztályt képviselő - lakosság a település demográfiai viszonyaira kedvező hatással lehet.

A beruházással egy rendezettebb településkép alakul ki, amely vonzó lehet a községbe betelepülni vágyó vállalkozások számára, vagy az ide látogató vendégeknek is. Ezáltal a község bevételei közvetett módon növekedhetnek.

A fejlesztés által érintett utcák leromlott állapota nem teszi lehetővé a biztonságos,  a mai kor igényeinek megfelelő közlekedési feltételeket. A település lakossága, illetve az utcákban élők részéről jogosan merült fel az igény az utcák felújítására.
A település keresztutcás szerkezetű, ami a Kál-Nagyút 32106 számú összekötő, illetve a 30 sz. főút bekötőút nyomvonalához csatlakozik.

A Szabadság téren kiépített út a településen a Kál - Nagyút összekötő úthoz csatlakozik, melynek funkciója a Rákóczi út és Táncsics út forgalmának a közforgalomba történő bekötése. A település főterén helyezkednek el a hivatalok, melynek megnövekedett forgalmát bonyolítja az út.

Az út bal oldalán a közhivatalok részére kialakított parkoló helyezkedik el, míg az út jobb oldalán padka és vízelvezető árok került kialakításra.

A Bajcsy Zs. út a település Észak - Dél irányú összeköttetése, ami D-i irányban a József A. utcához, É-i irányban a 32106 sz. úthoz csatlakozik, mint gyűjtő út. A kiépített út jobb és bal oldalán az útpadka mellett kiépített szikkasztó árok van. A beépített ingatlanok előtt mindkét oldalon gyalogjárda épült. A Bajcsy Zs. út végig egyenes vonalvezetésű. Az utat keresztezi a Rákóczi út, illetve bele torkollik az Ady és a Kompolti út.

Jelenlegi állapotában az utcában a földút egyenetlensége miatt a személyautóval való közlekedés maximum 10-20 km/h-s sebességgel lehetséges. Száraz időben a porképződés jelentős, csapadékos időben pedig az út nehezen járhatóvá válik.

A Táncsics utca szilárd burkolattal történő ellátása az utcában és a környező utcákban (Árpád utca, Lehel utca) lévő családi házak és a környező ingatlanok megközelíthetősége miatt mindenképpen indokolt.

Jelenlegi állapotában az utcában a földút egyenetlensége miatt a személyautóval való közlekedés maximum 10-20 km/h-s sebességgel lehetséges. Száraz időben a porképződés jelentős, csapadékos időben pedig az út nehezen járhatóvá válik.

A felújítással érintett utcák közül a Szabadság tér több oktatási, nevelési, illetve közigazgatáshoz, közszolgáltatáshoz kapcsolódó  intézmény megközelítését is lehetővé teszi. Itt található a polgármesteri hivatal, az általános iskola épülete, a művelődési ház, az óvoda, valamint a község temploma is.

A szabadság téri útszakasz iskolabusz közlekedését is lehetővé teszi. A Táncsics és a Bajcsy utcák a község külterületével határosak, ezért azon a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó forgalom is megjelenik.

A település belterületi önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú útjainak kiépítettsége 40 % körüli, ezen az arányon tud javítani az útépítéssel érintett utcákhoz kapcsolódó építési munkák elvégzése.

A projekt elsődleges célcsoportja a beruházás által érintett utcák mellett ingatlannal rendelkező állandó és ideiglenes lakosok, akik megújult, rendezett környezetben élhetnek, dolgozhatnak.

Másodlagos célcsoportja a település teljes lakossága, ezen belül is a fiatal képzet munkaerő, akiknek megteremtődnek korszerű infrastrukturális feltételek, ezáltal hozzájárul a település népességmegtartó képességéhez.

Harmadlagos célcsoport, a településen található vállalkozások, amelyek a munkavállalóik számára egy fejlődő települést kínálhatnak, ami hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez.
Kedvezményezett: Nagyút Község Önkormányzata.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósul meg.